חיפוש רופאים

 

פרמטרים: כפר אדומים

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר היינמן אלכס
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר היינמן נועה - כפר אדומים
כפר אדומים
02-5354416 (טלפון)
ד"ר היינמן אלכס
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר היינמן נועה - כפר אדומים
כפר אדומים
02-9942639 (טלפון)
היינמן נועה
קופת חולים מאוחדת
פנימית כללית ומשפחה
כפר אדומים - ד.נ מזרח בנימין02-5902136 (טלפון)
02-5903757 (פקס)
ד"ר זרביב אלי
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
דר' זרביב אלי
כפר אדומים - מר' אדמניסטרטיבי
057-7318630 (טלפון)
000-0000000 (פקס)
לוי שאול
קופת חולים מאוחדת
פנימית כללית ומשפחה
כפר אדומים - ד.נ מזרח בנימין02-5902136 (טלפון)
ד"ר רייש גילת
מכבי שירותי בריאות
רפואת ילדים
כפר אדומים02-5357457 (טלפון)
02-5357457 (זימון תורים)