חיפוש רופאים

 

פרמטרים: כעביה-טבאש-חג'אג'רה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אבו סייד איוב
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר אבו סייד אייב - כעביה-טבאש
כעביה-טבאש-חג'אג'רה
04-9532822 (טלפון)
04-9532855 (פקס)
050-5505202 (נייד)
ד"ר הוואש עלי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
כעביה-טבאש-חג'אג'רה04-9532586 (טלפון)
04-9532586 (פקס)
ד"ר היב איאד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר שורק מוטי - חג'אג'ארה
כעביה-טבאש-חג'אג'רה
04-9533197 (טלפון)
04-9533197 (פקס)
ד"ר היב איאד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
דר הייב איאד - כעביה
כעביה-טבאש-חג'אג'רה
054-2146814 (טלפון)
ד"ר חטיב נאסר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
כעביה
כעביה-טבאש-חג'אג'רה
04-9534305 (טלפון)
04-9836540 (טלפון)
04-9931063 (פקס)
ד"ר חטיב נאסר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
כעביה
כעביה-טבאש-חג'אג'רה
04-9534305 (טלפון)
04-9931063 (פקס)
ד"ר משיעל חנא
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר מישעל חנא - חג'יגרה
כעביה-טבאש-חג'אג'רה
04-9532323 (טלפון)
052-5234800 (נייד)
ד"ר משיעל חנא
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר מישעל חנא - חג'יגרה
כעביה-טבאש-חג'אג'רה
04-9532323 (טלפון)
052-5234800 (טלפון)
ד"ר נגאר גובראן
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר נגאר גובראן - כעביה-טבאש
כעביה-טבאש-חג'אג'רה
04-9833596 (טלפון)
04-9833596 (פקס)
052-2658855 (נייד)
ד"ר נגאר גובראן
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר נגאר גובראן - כעביה-טבאש
כעביה-טבאש-חג'אג'רה
04-9833596 (טלפון)
052-2658855 (טלפון)
04-9833596 (פקס)
ד"ר שורק מוטי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר שורק מוטי - חג'אג'ארה
כעביה-טבאש-חג'אג'רה
04-9533197 (טלפון)
04-9533197 (פקס)