חיפוש רופאים

 

פרמטרים: כסרא-סמיע

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר חטיב נביל
מכבי שירותי בריאות
רפואת ילדים
כסרא-סמיע - כפר סמיע04-9976679 (טלפון)
04-9971745 (פקס)
ד"ר סעיד ראיק
לאומית שירותי בריאות
כירורגיה אורתופ
סניף כיסרא
כסרא-סמיע - כפר כיסרא
04-9872321 (טלפון)
04-9872531 (פקס)
ד"ר סעיד ראיק
לאומית שירותי בריאות
כירורגיה אורתופ
סניף סמיע
כסרא-סמיע - כפר סמיע
04-9974127 (טלפון)
04-9574832 (פקס)
ד"ר ספא משהור
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
סניף כיסרא
כסרא-סמיע - כפר כיסרא
04-9872321 (טלפון)
04-9872531 (פקס)
ד"ר ספא משהור
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
סניף סמיע
כסרא-סמיע - כפר סמיע
04-9974127 (טלפון)
04-9574832 (פקס)
ד"ר ספא משהור
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
סניף סמיע(ספא משהור)
כסרא-סמיע - כפר סמיע
052-3332760 (טלפון)
50-5681578 (טלפון)
04-9872531 (פקס)
ד"ר עוידה-ספא ופא
לאומית שירותי בריאות
יילוד וגניקולוגיה
סניף כיסרא
כסרא-סמיע - כפר כיסרא
04-9872321 (טלפון)
04-9872531 (פקס)
ד"ר עוידה-ספא ופא
לאומית שירותי בריאות
יילוד וגניקולוגיה
סניף סמיע
כסרא-סמיע - כפר סמיע
04-9974127 (טלפון)
04-9574832 (פקס)
ד"ר פרוקפנקו ילנה
לאומית שירותי בריאות
ילדים
סניף כיסרא
כסרא-סמיע - כפר כיסרא
04-9872321 (טלפון)
04-9872531 (פקס)
ד"ר פרוקפנקו ילנה
לאומית שירותי בריאות
ילדים
סניף סמיע
כסרא-סמיע - כפר סמיע
04-9974127 (טלפון)
04-9574832 (פקס)
ד"ר שטטר פיוטר יהודה
לאומית שירותי בריאות
אף אוזן גרון
סניף כיסרא
כסרא-סמיע - כפר כיסרא
04-9872321 (טלפון)
04-9872531 (פקס)
ד"ר שטטר פיוטר יהודה
לאומית שירותי בריאות
אף אוזן גרון
סניף סמיע
כסרא-סמיע - כפר סמיע
04-9974127 (טלפון)
04-9574832 (פקס)
ד"ר שמייב אנטולי
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
סניף סמיע(ספא משהור)
כסרא-סמיע - כפר סמיע
50-5681578 (טלפון)
52-3332760 (טלפון)
04-9872531 (פקס)