חיפוש רופאים

 

פרמטרים: כינרת קבוצה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר גינצבורג זויה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
כנרת קבוצה
כינרת קבוצה
04-6759205 (טלפון)
04-6759565 (טלפון)
04-6769165 (פקס)
ד"ר גינצבורג זויה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
כנרת קבוצה
כינרת קבוצה
04-6759205 (טלפון)
04-6759565 (טלפון)
04-6759165 (פקס)