חיפוש רופאים

 

פרמטרים: יאנוח-ג'ת

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר דיראוי עלי
שירותי בריאות כללית
אורתופדיה
ג'ת הגלילית
יאנוח-ג'ת
04-6641095 (טלפון)
04-9804261 (פקס)
ד"ר הנו נדיה
שירותי בריאות כללית
נשים
ג'ת הגלילית
יאנוח-ג'ת
04-9804196 (טלפון)
04-9804685 (טלפון)
04-9804261 (פקס)
ד"ר הנו נדיה
שירותי בריאות כללית
נשים
כפר יאנוח
יאנוח-ג'ת
04-9570680 (טלפון)
04-9976636 (טלפון)
04-9971503 (פקס)
ד"ר הנו נדיה
שירותי בריאות כללית
נשים
כפר יאנוח
יאנוח-ג'ת
04-9570680 (טלפון)
04-9976636 (טלפון)
04-9971503 (פקס)
ד"ר זרקאוי איאד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
כפר יאנוח
יאנוח-ג'ת
04-9570680 (טלפון)
04-9976636 (טלפון)
04-9971503 (פקס)
ד"ר זרקאוי איאד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
כפר יאנוח
יאנוח-ג'ת
04-9570680 (טלפון)
04-9976636 (טלפון)
04-9971503 (פקס)
ד"ר חטיב נביל
מכבי שירותי בריאות
רפואת ילדים
יאנוח-ג'ת - יאנוח04-9971643 (טלפון)
04-9570894 (פקס)
ד"ר מדניקוב אירנה
מכבי שירותי בריאות
אורתופדיה
יאנוח-ג'ת - יאנוח04-9971643 (טלפון)
04-9570894 (פקס)
04-9971643 (זימון תורים)
ד"ר מטאנס סלים
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ג'ת הגלילית
יאנוח-ג'ת
04-9804196 (טלפון)
04-9804685 (טלפון)
04-9804261 (פקס)
ד"ר מטאנס סלים
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ג'ת הגלילית
יאנוח-ג'ת
04-6641095 (טלפון)
04-9804261 (פקס)
ד"ר מיכאיל ג'נט
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
כפר יאנוח
יאנוח-ג'ת
04-9570680 (טלפון)
04-9976636 (טלפון)
04-9971503 (פקס)
ד"ר נאסר מאהר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר מאהר נאסר - מעיליה
יאנוח-ג'ת
04-9965125 (טלפון)
ד"ר סבע נדים
שירותי בריאות כללית
ילדים
ג'ת הגלילית
יאנוח-ג'ת
04-9804196 (טלפון)
04-9804685 (טלפון)
04-9804261 (פקס)
ד"ר סבע נדים
שירותי בריאות כללית
רפואת ילדים בערב
ג'ת הגלילית
יאנוח-ג'ת
04-6641095 (טלפון)
04-9804261 (פקס)
ד"ר סעד פארס
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר סעד פארס - יאנוח
יאנוח-ג'ת
04-9573641 (פקס)
050-7939016 (נייד)
050-9573608 (נייד)