חיפוש רופאים

 

פרמטרים: טירת כרמל

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אבן אנקה כרי
שירותי בריאות כללית
רפואת שיניים
טירת כרמל- כללית סמייל
טירת כרמל - מלחמת ששת הימים 3
04-8573039 (טלפון)
04-8575320 (טלפון)
04-8576726 (פקס)
ד"ר אבן אנקה כרי
שירותי בריאות כללית
רפואת שיניים
כללית סמייל - טירת הכרמל
טירת כרמל - מלחמת ששת הימים 3
04-8573039 (טלפון)
04-8575320 (טלפון)
04-8576726 (פקס)
ד"ר אוסטרובסקי לודמילה
שירותי בריאות כללית
נשים
רופאים עצמאיים - טירת כרמל
טירת כרמל - הרצל 5
04-8571802 (טלפון)
04-8571802 (פקס)
ד"ר אליקשווילי יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת שיניים
טירת כרמל- כללית סמייל
טירת כרמל - מלחמת ששת הימים 30
04-8573039 (טלפון)
04-8575320 (טלפון)
04-8576726 (פקס)
ד"ר אליקשווילי יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת שיניים
טירת כרמל- כללית סמייל
טירת כרמל - מלחמת ששת הימים 3
04-8573039 (טלפון)
04-8575320 (טלפון)
04-8576726 (פקס)
ד"ר אליקשווילי יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת שיניים
כללית סמייל - טירת הכרמל
טירת כרמל - מלחמת ששת הימים 3
04-8573039 (טלפון)
04-8575320 (טלפון)
04-8576726 (פקס)
ד"ר אלמוג מיטל
שירותי בריאות כללית
ילדים
מרכז בריאות הילד - טירת כרמל
טירת כרמל - אצ''ל 41
04-8130406 (טלפון)
04-8130415 (פקס)
ד"ר אלמוג מיטל
שירותי בריאות כללית
ילדים
מרכז בריאות הילד - טירת כרמל
טירת כרמל - אצ"ל 41
04-8130406 (טלפון)
073-2581058 (פקס)
ד"ר באום אני
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
טירת כרמל מערב
טירת כרמל - אצ''ל 41
04-8130400 (טלפון)
04-8573598 (פקס)
ד"ר באום אני
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
טירת כרמל מערב
טירת כרמל - אצ"ל 41
04-8130400 (טלפון)
04-8573598 (פקס)
ד"ר בורשאי אוה
לאומית שירותי בריאות
מחלות עור ומין
סניף טירת הכרמל
טירת כרמל - מלחמת ששת הימים 1
04-8559400 (טלפון)
04-8559409 (פקס)
ד"ר ביטרמן יולי
שירותי בריאות כללית
רפואת שיניים
כללית סמייל - טירת הכרמל
טירת כרמל - מלחמת ששת הימים 3
04-8573039 (טלפון)
04-8575320 (טלפון)
04-8576726 (פקס)
ד"ר בלנקו יוסים סוזנה
לאומית שירותי בריאות
ילדים
סניף טירת הכרמל
טירת כרמל - מלחמת ששת הימים 1
04-8559400 (טלפון)
04-8559409 (פקס)
ד"ר ברוש סגל שני
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
טירת כרמל מערב
טירת כרמל - אצ''ל 41
04-8130400 (טלפון)
04-8573598 (פקס)
ד"ר ברוש סגל שני
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
טירת כרמל מערב
טירת כרמל - אצ"ל 41
04-8130400 (טלפון)
04-8573598 (פקס)