חיפוש רופאים

 

פרמטרים: טובא-זנגריה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אבו-רחמה סוהיל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
טובא-זנגריה
טובא-זנגריה
04-9007300 (טלפון)
04-6937367 (פקס)
ד"ר אבו-רחמה סוהיל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
טובא-זנגריה
טובא-זנגריה
04-9007300 (טלפון)
04-6937367 (פקס)
ד"ר אמארה יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
טובא-זנגריה
טובא-זנגריה
04-9007300 (טלפון)
04-6937367 (פקס)
ד"ר אמארה יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
טובא-זנגריה
טובא-זנגריה
04-9007300 (טלפון)
04-6937367 (פקס)
ד"ר דורפמן סרפימה
שירותי בריאות כללית
נשים
טובא-זנגריה
טובא-זנגריה
04-9007300 (טלפון)
04-6937367 (פקס)
ד"ר דורפמן סרפימה
שירותי בריאות כללית
נשים
טובא-זנגריה
טובא-זנגריה
04-9007300 (טלפון)
04-6937367 (פקס)
ד"ר הייב נאסר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
טובא-זנגריה04-6801536 (טלפון)
04-6860071 (טלפון)
04-6860071 (פקס)
ד"ר הייב נאסר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר הייב נאסר - טובא-זנגרייה
טובא-זנגריה
04-6801536 (טלפון)
04-6860071 (טלפון)
04-6860071 (פקס)
ד"ר חלייחל עאידה
שירותי בריאות כללית
ילדים
טובא-זנגריה
טובא-זנגריה
04-9007300 (טלפון)
04-6937367 (פקס)
ד"ר חלייחל עאידה
שירותי בריאות כללית
ילדים
טובא-זנגריה
טובא-זנגריה
04-9007300 (טלפון)
04-6937367 (פקס)
ד"ר כריני פריד
שירותי בריאות כללית
אורתופדיה
טובא-זנגריה
טובא-זנגריה
04-9007300 (טלפון)
04-6937367 (פקס)
ד"ר כריני פריד
שירותי בריאות כללית
אורתופדיה
טובא-זנגריה
טובא-זנגריה
04-9007300 (טלפון)
04-6937367 (פקס)