חיפוש רופאים

 

פרמטרים: חשמונאים

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר טורצקי פיי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - חשמונאים
חשמונאים - היצהר 45
08-9766450 (טלפון)
08-9761447 (פקס)
ד"ר טורצקי פיי
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
חשמונאים - היצהר 4508-9766450 (טלפון)
08-9761447 (פקס)
ד"ר טורצקי פיי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - חשמונאים
חשמונאים - היצהר 45
08-9766450 (טלפון)
08-9761447 (פקס)
ד"ר לביא חיים
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - חשמונאים
חשמונאים - היצהר 45
08-9766450 (טלפון)
08-9761447 (פקס)
ד"ר לביא חיים
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
חשמונאים - היצהר 45089766450 (טלפון)
089761447 (פקס)
ד"ר לביא חיים
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - חשמונאים
חשמונאים - היצהר 45
08-9766450 (טלפון)
08-9761447 (פקס)
ד"ר סילטון עקיבא
שירותי בריאות כללית
ילדים
רופאים עצמאיים - חשמונאים
חשמונאים - היצהר 45
08-9766450 (טלפון)
08-9761447 (פקס)
ד"ר רום ערן
שירותי בריאות כללית
ילדים
רופאים עצמאיים - חשמונאים
חשמונאים - היצהר 45
08-9766450 (טלפון)
08-9761447 (פקס)
ד"ר רום ערן
מכבי שירותי בריאות
רפואת ילדים
חשמונאים - היצהר 45089766450 (טלפון)
089761447 (פקס)
ד"ר רום ערן
שירותי בריאות כללית
ילדים
רופאים עצמאיים - חשמונאים
חשמונאים - היצהר 45
08-9766450 (טלפון)
08-9761447 (פקס)
ד"ר רוני רייניץ מנחם
שירותי בריאות כללית
התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה, כירורגיה כלי דם, כירורגית כלי דם - אנדווסקולרי, כירורגית כלי דם - ורידים, כירורגית כלי דם - כירורגית כלי דם עורקיים הקפיים
ד"ר רייניץ מנחם רוני - חשמונאים
חשמונאים - היצהר 40א'
08-9763014 (טלפון)
רייניץ דבורה
קופת חולים מאוחדת
פנימית כללית ומשפחה
חשמונאים - היצהר 40/א08-9763014 057-2121339 (טלפון)
ד"ר רייניץ מנחם רוני
שירותי בריאות כללית
כירורגית כלי דם - אנדווסקולרי
ד"ר רייניץ מנחם רוני - חשמונאים
חשמונאים - היצהר 40א'
08-9763014 (טלפון)
רייניץ מנחם רוני
קופת חולים מאוחדת
כירורגית כלי הדם
חשמונאים - היצהר 40/א08-9763014 (טלפון)