חיפוש רופאים

 

פרמטרים: חצרים

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר טוקר אסף
שירותי בריאות כללית
ילדים
חצרים
חצרים
08-6473339 (טלפון)
08-6473341 (טלפון)
08-6473031 (פקס)
ד"ר לייבסון תום
שירותי בריאות כללית
ילדים
חצרים
חצרים
08-6473339 (טלפון)
08-6473341 (טלפון)
08-6473031 (פקס)
ד"ר מיצ'אן רוברטו
שירותי בריאות כללית
ילדים
חצרים
חצרים
08-6473339 (טלפון)
08-6473341 (טלפון)
08-6473031 (פקס)
ד"ר פלוסר דניאל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
חצרים
חצרים
08-6473339 (טלפון)
08-6473341 (טלפון)
08-6473031 (פקס)
ד"ר פלוסר דניאל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
חצרים
חצרים
08-6473339 (טלפון)
08-6473341 (טלפון)
08-6473031 (פקס)