חיפוש רופאים

 

פרמטרים: זמר

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר גאנם גאזי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
איבתאן - זמר
זמר
09-8743016 (טלפון)
09-8743251 (טלפון)
09-8743016 (פקס)
ד"ר גאנם גאזי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
איבתאן - זמר
זמר
09-8743016 (טלפון)
09-8743251 (טלפון)
09-8743016 (פקס)
ד"ר גאנם רושרש
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
זמר09-8743951 (טלפון)
09-8743952 (טלפון)
ד"ר גרה גמאל
לאומית שירותי בריאות
ילדים
ד"ר זידאן פואז
זמר - ת.ד.3145
009-8743535 (טלפון)
009-8743535 (פקס)
ד"ר דקה סמיר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
זמר09-8743266 (טלפון)
גב' ותד סמר
שירותי בריאות כללית
תזונה ודיאטה
ימה - זמר
זמר
09-8743922 (טלפון)
09-8743923 (טלפון)
09-8743925 (פקס)
ד"ר זידאן פואז
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
ד"ר זידאן פואז
זמר - ת.ד.3145
009-8743535 (טלפון)
009-8743535 (פקס)
ד"ר זידאן פואז
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
סניף ד"ר זידן פואז
זמר - ת.ד.3145
09-8743535 (טלפון)
09-8743535 (פקס)
מגדלאוי בדאיה
שירותי בריאות כללית
תזונה ודיאטה
ימה - זמר
זמר
09-8743922 (טלפון)
09-8743923 (טלפון)
09-8743925 (פקס)
ד"ר עבד אל קאדר פאתנה
שירותי בריאות כללית
נשים
ימה - זמר
זמר
09-8743922 (טלפון)
09-8743923 (טלפון)
09-8743925 (פקס)
ד"ר עבד אל קאדר פאתנה
שירותי בריאות כללית
נשים
ימה - זמר
זמר
09-8743922 (טלפון)
09-8743923 (טלפון)
09-8743925 (פקס)
ד"ר עומר טאלב
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ימה - זמר
זמר
09-8743922 (טלפון)
09-8743923 (טלפון)
09-8743925 (פקס)
ד"ר עומר טאלב
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
זמר09-8743380 (טלפון)
09-8743690 (פקס)
ד"ר עומר טאלב
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ימה - זמר
זמר
09-8743922 (טלפון)
09-8743923 (טלפון)
09-8743925 (פקס)
ד"ר עומר טאלב
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר עומר טאלב - זמר
זמר
09-8743036 (טלפון)
09-8743176 (פקס)