חיפוש רופאים

 

פרמטרים: הר אדר

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר ברגר שמשון
שירותי בריאות כללית
אף אוזן גרון
הר אדר - מבוא הרימון 502-5346188 (טלפון)
ד"ר ברגר שמשון
לאומית שירותי בריאות
אף אוזן גרון
דר' ברגר שמשון
הר אדר - מבוא הרימון 179/5
002-5346188 (טלפון)
02-5346188 (טלפון)
000-0000000 (פקס)
ברגר שמשון
קופת חולים מאוחדת
אף אוזן גרון
הר אדר - 197 .ת.ד02-5346188 (טלפון)
ברגר שמשון
קופת חולים מאוחדת
אף אוזן וגרון
הר אדר - מבוא הרימון 502-5346188 (טלפון)
ד"ר ברגר שמשון
שירותי בריאות כללית
אף אוזן גרון
ד"ר ברגר שמשון - הר אדר
הר אדר - מבוא הרימון 5
02-5346188 (טלפון)
ד"ר ברגר-בר שמשון
מכבי שירותי בריאות
אף אוזן וגרון
הר אדר - מבוא הרימון 502-5346188 (טלפון)
02-5796350 (פקס)
057-2121381 (זימון תורים)
ד"ר זעיתר אמאני
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
הר אדר
הר אדר - האלון 259
02-5706444 (טלפון)
02-5706433 (פקס)
ד"ר חלד ורדה
שירותי בריאות כללית
ילדים
הר אדר
הר אדר - האלון 259
02-5706444 (טלפון)
02-5706433 (פקס)
ד"ר לחמי מרדכי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
הר אדר
הר אדר - האלון 259
02-5706444 (טלפון)
02-5706433 (פקס)
ד"ר עבאסי מנתסר
שירותי בריאות כללית
ילדים
הר אדר
הר אדר - האלון 259
02-5706444 (טלפון)
02-5706433 (פקס)
ד"ר קרני אהרן
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
הר אדר
הר אדר - האלון 259
02-5706444 (טלפון)
02-5706433 (פקס)
ד"ר קרני אהרן
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
הר אדר
הר אדר - האלון 259
02-5706444 (טלפון)
02-5706433 (פקס)
ד"ר קרשאי דוד
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
הר אדר - נוף הרים 12002-5701199 (טלפון)
02-5704242 (פקס)
053-2121351 (זימון תורים)
קרשאי דוד
קופת חולים מאוחדת
ילדים
הר אדר - נוף הרים 12002-5701199 (טלפון)
02-5704242 (פקס)
ד"ר רדאי דניאל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
הר אדר
הר אדר - האלון 259
02-5706444 (טלפון)
02-5706433 (פקס)