חיפוש רופאים

 

פרמטרים: הזורע

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר בר אילן
שירותי בריאות כללית
גריאטריה, גריאטריה - גריאטריה קלינית, התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה
הזורע - קבוץ הזורע052-3990690 (נייד)
ד"ר בר אילן
שירותי בריאות כללית
גריאטריה - גריאטריה קלינית
ד"ר בר אילן - הזורע
הזורע - קבוץ הזורע
052-3990690 (טלפון)
ד"ר דקל מירב
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
הזורע
הזורע
04-9899100 (טלפון)
04-9899569 (טלפון)
04-9899003 (פקס)
ד"ר דקל מירב
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
הזורע
הזורע
04-9899100 (טלפון)
04-9899569 (טלפון)
04-8103994 (פקס)
ד"ר פרנקל משה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
הזורע
הזורע
04-9899100 (טלפון)
04-9899569 (טלפון)
04-9899003 (פקס)
ד"ר פרנקל משה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
הזורע
הזורע
04-9899100 (טלפון)
04-9899569 (טלפון)
04-8103994 (פקס)