חיפוש רופאים

 

פרמטרים: ג'סר א-זרקא

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אעלימי וליד
שירותי בריאות כללית
ילדים
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
ד"ר אעלימי וליד
שירותי בריאות כללית
ילדים
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
ד"ר ג'בארין חאלד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
ד"ר ג'בארין חאלד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
יונס רנאא
שירותי בריאות כללית
תזונה ודיאטה
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
גב' יונס רנאא
שירותי בריאות כללית
תזונה ודיאטה
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
גב' יחיא אמל
שירותי בריאות כללית
עבודה סוציאלית
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
ד"ר נג'אר סאמי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
ד"ר נג'אר סאמי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
ד"ר עמאש גמאל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
ד"ר עמאש גמאל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
ד"ר עמאש רפעת
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
ד"ר עמאש רפעת
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
ד"ר פלוטקין אולגה
שירותי בריאות כללית
נשים
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)
ד"ר פלוטקין אולגה
שירותי בריאות כללית
נשים
ג'סר א-זרקא
ג'סר א-זרקא
04-6102400 (טלפון)
04-6263974 (פקס)