חיפוש רופאים

 

פרמטרים: גת רימון

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר ארד דורון
שירותי בריאות כללית
נשים
גת רימון - האילנות 3103-9335197 (טלפון)
03-9335197 (פקס)
ד"ר ארד דורון
מכבי שירותי בריאות
נשים - גינקולוגיה
גת רימון - אילנות 3103-9335197 (טלפון)
03-9335197 (פקס)
03-5117645 (זימון תורים)
ד"ר ארד דורון
שירותי בריאות כללית
נשים
ד"ר ארד דורון - גת רימון
גת רימון - האילנות 31
03-9335197 (טלפון)
03-9335197 (פקס)
ד"ר זלוטניקוב אלינה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - גת רימון
גת רימון - האילנות 2
03-9084500 (טלפון)
03-9084501 (פקס)
ד"ר זלוטניקוב אלינה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - גת רימון
גת רימון - האילנות 2
03-9084500 (טלפון)
03-9084501 (פקס)
ד"ר פראדין זינאידה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - גת רימון
גת רימון - האילנות 2
03-9084500 (טלפון)
03-9084501 (פקס)
ד"ר פראדין זינאידה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - גת רימון
גת רימון - האילנות 2
03-9084500 (טלפון)
03-9084501 (פקס)