חיפוש רופאים

 

פרמטרים: גשר הזיו

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אלפסי עמית
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
גשר הזיו04-8833182 (פקס)
04-6164820 (זימון תורים)
ד"ר בשיר עלי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גשר הזיו
גשר הזיו
04-9958458 (טלפון)
04-9958443 (פקס)
ד"ר בשיר עלי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גשר הזיו
גשר הזיו
04-9958458 (טלפון)
04-9958443 (פקס)
ד"ר מיעארי והיב
שירותי בריאות כללית
ילדים
גשר הזיו
גשר הזיו
04-9958458 (טלפון)
04-9958443 (פקס)
ד"ר מיעארי והיב
שירותי בריאות כללית
ילדים
גשר הזיו
גשר הזיו
04-9958458 (טלפון)
04-9958443 (פקס)