חיפוש רופאים

 

פרמטרים: גלעד

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אגור דיקלה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גלעד-אבן יצחק
גלעד - ד.נ. חבל מגידו
04-9898604 (טלפון)
04-9898888 (טלפון)
04-9898623 (פקס)
ד"ר אגור דיקלה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גלעד-אבן יצחק
גלעד - ד.נ. חבל מגידו
04-9898604 (טלפון)
04-9898888 (טלפון)
04-9898623 (פקס)
ד"ר קאפמן מיכאל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גלעד-אבן יצחק
גלעד - ד.נ. חבל מגידו
04-9898604 (טלפון)
04-9898888 (טלפון)
04-9898623 (פקס)