חיפוש רופאים

 

פרמטרים: גורנות הגליל

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר חיר יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גרנות - מרכז רפואי
גורנות הגליל
04-6641050 (טלפון)
04-9806814 (פקס)
ד"ר חיר יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גרנות - מרכז רפואי
גורנות הגליל
04-6641050 (טלפון)
04-9806814 (פקס)
ד"ר מיעארי והיב
שירותי בריאות כללית
ילדים
גרנות - מרכז רפואי
גורנות הגליל
04-6641050 (טלפון)
04-9806814 (פקס)
ד"ר פורטניק דוד אלכס
שירותי בריאות כללית
ילדים
גרנות - מרכז רפואי
גורנות הגליל
04-6641050 (טלפון)
04-9806814 (פקס)