חיפוש רופאים

 

פרמטרים: גבעת שמואל

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אבישר ניצן
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
גבעת שמואל - יוני נתניהו 3103-5327689 (טלפון)
03-5327692 (פקס)
1700505353 (זימון תורים)
ד"ר אורנשטיין נעמה
מכבי שירותי בריאות
רפואת ילדים
גבעת שמואל - יוני נתניהו 3103-5327689 (טלפון)
03-5327692 (פקס)
-1-700-50-53-53 (זימון תורים)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אורנשטיין נעמה
מכבי שירותי בריאות
רפואת ילדים
בית רופאים הגבעה - נרקיס
גבעת שמואל - מרכז מסחרי רוגובין
03-5327689 (טלפון)
03-5327692 (פקס)
-1-700-50-53-53 (זימון תורים)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אורנשטיין נעמה
מכבי שירותי בריאות
רפואת ילדים
מרכז רפואי רוגובין גבעת ש
גבעת שמואל - בגין מנחם 38
03-5327689 (טלפון)
03-5327692 (פקס)
-1-700-50-53-53 (זימון תורים)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אידלשטיין אלון
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
גבעת שמואל - הזיתים 9603-6201055 (טלפון)
1-700-50-53-53 (זימון תורים)
3555* (זימון תורים)
ד"ר אידלשטיין אלון
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
גבעת שמואל - הזיתים 9603-6201055 (טלפון)
03-6201480 (פקס)
1-700-50-53-53 (זימון תורים)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אלון צבי
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
גבעת שמואל - אורנים 103-6020570 (טלפון)
03-6120488 (פקס)
1-700-50-53-53 (זימון תורים)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אליגר ראובן
מכבי שירותי בריאות
כירורגיה כללית
סניף גבעת שמואל
גבעת שמואל - בן גוריון 11 א'
03-7344222 (טלפון)
03-5323791 (פקס)
1-700-50-53-53 (זימון תורים)
ד"ר אליגר ראובן
מכבי שירותי בריאות
כירורגיה כללית
מרכז רפואי גבעת שמואל
גבעת שמואל - בן גוריון 11 א'
03-7344222 (טלפון)
073-2132375 (פקס)
1700-50-53-53 (זימון תורים)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אשכול זאב
מכבי שירותי בריאות
אורתופדיה
גבעת שמואל - בן גוריון 2203-5325888 (טלפון)
03-7160888 (טלפון)
03-5341027 (פקס)
פרופ' באלין בן-עמי
מכבי שירותי בריאות
בהפניית רופא מטפל, המטולוגיה ילדים
גבעת שמואל - יוני נתניהו 3103-5327689 (טלפון)
03-5327692 (פקס)
03-5327689 (זימון תורים)
פרופ' באלין בן-עמי
מכבי שירותי בריאות
בהפניית רופא מטפל, המטולוגיה ילדים
בית רופאים הגבעה - נרקיס
גבעת שמואל - מרכז מסחרי רוגובין
03-5327689 (טלפון)
03-5327692 (פקס)
03-5327689 (זימון תורים)
פרופ' באלין בן-עמי
מכבי שירותי בריאות
בהפניית רופא מטפל, המטולוגיה ילדים
מרכז רפואי רוגובין גבעת ש
גבעת שמואל - בגין מנחם 38
03-5327689 (טלפון)
03-5327692 (פקס)
03-5327689 (זימון תורים)
ביילין אירנה
קופת חולים מאוחדת
הפרעות קשב וריכוז, ילדים, תכנית ביקור בריא
גבעת שמואל
גבעת שמואל - יוני נתניהו 31
03-7385501 (טלפון)
03-7385505 (פקס)
ד"ר בלוך יורם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גבעת שמואל
גבעת שמואל - בארי 10
03-7385200 (טלפון)
03-7385201 (פקס)