חיפוש רופאים

 

פרמטרים: גבעת ברנר

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר זמיר דבורה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גבעת ברנר
גבעת ברנר
08-9443555 (טלפון)
08-9443808 (טלפון)
08-9443298 (פקס)
ד"ר זמיר דבורה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גבעת ברנר
גבעת ברנר
08-9443555 (טלפון)
08-9443808 (טלפון)
08-9443298 (פקס)
ד"ר יכין שלומית
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גבעת ברנר
גבעת ברנר
08-9443555 (טלפון)
08-9443808 (טלפון)
08-9443298 (פקס)
ד"ר שמקר שמואל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גבעת ברנר
גבעת ברנר
08-9443555 (טלפון)
08-9443808 (טלפון)
08-9443298 (פקס)
ד"ר שמקר שמואל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גבעת ברנר
גבעת ברנר
08-9443555 (טלפון)
08-9443808 (טלפון)
08-9443298 (פקס)