חיפוש רופאים

 

פרמטרים: גבע בנימין

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אנשלביץ ולנטין
לאומית שירותי בריאות
רפואה פנימית
סניף שער בנימין
גבע בנימין - פאר תעשיות ש.בנימ
02-9978111 (טלפון)
02-9978777 (פקס)
ד"ר אקרמן-בואר מירים
לאומית שירותי בריאות
יילוד וגניקולוגיה
סניף שער בנימין
גבע בנימין - פאר תעשיות ש.בנימ
02-9978111 (טלפון)
02-9978777 (פקס)
ד"ר בודנהיימר גלעד יהודה
לאומית שירותי בריאות
פסיכיאטריה ילדים ונוער
סניף שער בנימין
גבע בנימין - פאר תעשיות ש.בנימ
02-9978111 (טלפון)
02-9978777 (פקס)
בלנקי לאוניד
קופת חולים מאוחדת
רפואת משפחה
(גבע בנימין-(אדם
גבע בנימין - כלנית מ.מסחרי ס 2
02-6566047 (טלפון)
02-5856173 (פקס)
בלנקי לאוניד
קופת חולים מאוחדת
פנימית כללית ומשפחה
גבע בנימין-אדם
גבע בנימין - כלנית מ.מסחרי ס 2
02-6566047 (טלפון)
02-5856173 (פקס)
ד"ר בן חי טומס
שירותי בריאות כללית
ילדים
אדם - גבע בנימין
גבע בנימין
02-6563535 (טלפון)
02-5854344 (פקס)
ד"ר בן חי טומס
שירותי בריאות כללית
ילדים
אדם - גבע בנימין
גבע בנימין - הרדוף הנחלים 1
02-6563535 (טלפון)
02-5854344 (פקס)
ד"ר ברק ראול
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
סניף שער בנימין
גבע בנימין - פאר תעשיות ש.בנימ
02-9978111 (טלפון)
02-9978777 (פקס)
גלוזגל לריסה
קופת חולים מאוחדת
אף אוזן גרון
(גבע בנימין-(אדם
גבע בנימין - כלנית מ.מסחרי ס 2
02-5856657 (טלפון)
02-5856173 (פקס)
גלוזגל לריסה
קופת חולים מאוחדת
אף אוזן וגרון
גבע בנימין-אדם
גבע בנימין - כלנית מ.מסחרי ס 2
ד"ר דוכן יעקב
לאומית שירותי בריאות
מחלות עור ומין
סניף שער בנימין
גבע בנימין - פאר תעשיות ש.בנימ
02-9978111 (טלפון)
02-9978777 (פקס)
ד"ר הודיס יחיאל
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
סניף שער בנימין
גבע בנימין - פאר תעשיות ש.בנימ
02-9978111 (טלפון)
02-9978777 (פקס)
ד"ר וולגלרנטר ג'יי יעקב
לאומית שירותי בריאות
א.א.ג. ילדים
סניף שער בנימין
גבע בנימין - פאר תעשיות ש.בנימ
02-9978111 (טלפון)
02-9978777 (פקס)
ד"ר זילברשטין לירון
לאומית שירותי בריאות
ילדים
סניף שער בנימין
גבע בנימין - פאר תעשיות ש.בנימ
02-9978111 (טלפון)
02-9978777 (פקס)
ד"ר זקס ג'ואל מאיר
לאומית שירותי בריאות
מחלות עיניים
סניף שער בנימין
גבע בנימין - פאר תעשיות ש.בנימ
02-9978111 (טלפון)
02-9978777 (פקס)