חיפוש רופאים

 

פרמטרים: ברור חיל

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר איצקוביץ סימונה נ
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ברור חיל
ברור חיל
08-6803659 (טלפון)
08-6803661 (טלפון)
08-6803552 (פקס)
ד"ר גנאל אורי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ברור חיל
ברור חיל
08-6803659 (טלפון)
08-6803661 (טלפון)
08-6803552 (פקס)