חיפוש רופאים

 

פרמטרים: בסמת טבעון

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אל-זובידאת סולימאן
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
בסמת טבעון04-9534161 (טלפון)
ד"ר אל-זובידאת סולימאן
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר אל זובידאת סולימאן - בסמת טבעון
בסמת טבעון
04-9534161 (טלפון)
ד"ר ג'רוס ג'יריס
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר ג'ריס ג'ריס - ערב אל חילף
בסמת טבעון
04-9930026 (טלפון)
04-9534546 (פקס)
ד"ר ג'רוס ג'יריס
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר ג'ריס ג'ריס - ערב אל חילף
בסמת טבעון
04-9930026 (טלפון)
04-9534546 (פקס)
ד"ר הוואש עלי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
בסמת טבעון
בסמת טבעון
04-8807540 (טלפון)
04-9531695 (פקס)
ד"ר הוואש עלי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
בסמת טבעון
בסמת טבעון
04-8807540 (טלפון)
04-9531695 (פקס)
ד"ר זוביידאת אחמד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
בסמת טבעון04-9530729 (טלפון)
04-9930539 (פקס)
ד"ר זוביידאת אחמד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר זוביידאת אחמד - בסמת טבעון
בסמת טבעון
04-9530729 (טלפון)
04-9930539 (פקס)
ד"ר טאהא עבד על גני
שירותי בריאות כללית
ילדים
בסמת טבעון
בסמת טבעון
04-8807540 (טלפון)
04-9531695 (פקס)
ד"ר יונס גרייס
שירותי בריאות כללית
נשים
בסמת טבעון
בסמת טבעון
04-8807540 (טלפון)
04-9531695 (פקס)
ד"ר סעדי איאד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
בסמת טבעון04-9532379 (טלפון)
04-9532379 (פקס)
052-2255416 (נייד)
ד"ר סעדי איאד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר סעדי איאד - בסמת טבעון
בסמת טבעון
04-9532379 (טלפון)
052-2255416 (טלפון)
04-9532379 (פקס)
ד"ר סעדיה לואי
שירותי בריאות כללית
ילדים
ד"ר סעדיה לואי - ערב אל חילף
בסמת טבעון - דרך יצחק רבין 135
04-9930395 (טלפון)
04-9532093 (פקס)
ד"ר סעדיה לואי
שירותי בריאות כללית
ילדים
ד"ר סעדיה לואי - ערב אל חילף
בסמת טבעון - דרך יצחק רבין 135
04-9930395 (טלפון)
04-9532093 (פקס)
ד"ר על גני טאהא עבד
שירותי בריאות כללית
ילדים
בסמת טבעון
בסמת טבעון
04-8807540 (טלפון)
04-9531695 (פקס)