חיפוש רופאים

 

פרמטרים: בית ניר

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר ורדי גדעון
שירותי בריאות כללית
ילדים
בית ניר
בית ניר
08-6601593 (טלפון)
08-6874316 (טלפון)
08-6601593 (פקס)
ד"ר קופמן משה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
בית ניר
בית ניר
08-6601593 (טלפון)
08-6874316 (טלפון)
08-6601593 (פקס)
ד"ר קופמן משה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
בית ניר
בית ניר
08-6601593 (טלפון)
08-6874316 (טלפון)
08-6601593 (פקס)