חיפוש רופאים

 

פרמטרים: בית חשמונאי

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר מיניס אורלי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
בית חשמונאי
בית חשמונאי - שריג 4
08-9207895 (טלפון)
08-9253286 (טלפון)
08-9207889 (פקס)
ד"ר סוקייניק רפאל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
בית חשמונאי
בית חשמונאי
08-9207895 (טלפון)
08-9253286 (טלפון)
08-9207889 (פקס)
ד"ר סקלי ריקרדו
שירותי בריאות כללית
ילדים
בית חשמונאי
בית חשמונאי
08-9207895 (טלפון)
08-9253286 (טלפון)
08-9207889 (פקס)
ד"ר סקלי ריקרדו
שירותי בריאות כללית
ילדים
בית חשמונאי
בית חשמונאי - שריג 4
08-9207895 (טלפון)
08-9253286 (טלפון)
08-9207889 (פקס)