חיפוש רופאים

 

פרמטרים: בית הלל

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
מר פודהרסט עמית
שירותי בריאות כללית
עבודה סוציאלית
עמית פודהרסט - בית הלל
בית הלל
054-43033047 (טלפון)
ד"ר קורן יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
בית הלל
בית הלל
04-6942324 (טלפון)
04-6950041 (פקס)
ד"ר קורן יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
בית הלל
בית הלל
04-6942324 (טלפון)
04-6950041 (פקס)