חיפוש רופאים

 

פרמטרים: בית אריה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אולשה עודד
לאומית שירותי בריאות
כירורגיה כללית
סניף בית אריה
בית אריה - הזית 1
08-9770800 (טלפון)
08-9770808 (פקס)
ד"ר גיאת איתן
לאומית שירותי בריאות
ראומטולוג/פרקים
סניף בית אריה
בית אריה - הזית 1
08-9770800 (טלפון)
08-9770808 (פקס)
ד"ר גרבלוק אינה
לאומית שירותי בריאות
מחלות עור ומין
סניף בית אריה
בית אריה - הזית 1
08-9770800 (טלפון)
08-9770808 (פקס)
ד"ר ורון מאיר
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
סניף בית אריה
בית אריה - הזית 1
08-9770800 (טלפון)
08-9770808 (פקס)
ד"ר זקס ג'ואל מאיר
לאומית שירותי בריאות
מחלות עיניים
סניף בית אריה
בית אריה - הזית 1
08-9770800 (טלפון)
08-9770808 (פקס)
ד"ר פרימרמן דן
לאומית שירותי בריאות
ילדים
סניף בית אריה
בית אריה - הזית 1
08-9770800 (טלפון)
08-9770808 (פקס)
ד"ר שוורץ לב
לאומית שירותי בריאות
ילדים
סניף בית אריה
בית אריה - הזית 1
08-9770800 (טלפון)
08-9770808 (פקס)
ד"ר שילון מיכאל יוסף
לאומית שירותי בריאות
יילוד וגניקולוגיה
סניף בית אריה
בית אריה - הזית 1
08-9770800 (טלפון)
08-9770808 (פקס)
ד"ר שפירא נוריאל
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
סניף בית אריה
בית אריה - הזית 1
08-9770800 (טלפון)
08-9770808 (פקס)
ד"ר תמיר לביה
לאומית שירותי בריאות
כירורגיה אורתופ
סניף בית אריה
בית אריה - הזית 1
08-9770800 (טלפון)
08-9770808 (פקס)