חיפוש רופאים

 

פרמטרים: בועיינה-נוג'ידאת

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר דלאשה כאותר
שירותי בריאות כללית
ילדים
בועיינה
בועיינה-נוג'ידאת
04-6609500 (טלפון)
04-6730171 (פקס)
ד"ר דלאשה כאותר
שירותי בריאות כללית
התפתחות הילד
בועיינה
בועיינה-נוג'ידאת
04-6609500 (טלפון)
04-6730171 (פקס)
גב' ואכים רים
שירותי בריאות כללית
תזונה ודיאטה
בועיינה
בועיינה-נוג'ידאת
04-6609500 (טלפון)
04-6730171 (פקס)
ד"ר חביבאללה חאתם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
נוג'ידאת
בועיינה-נוג'ידאת
04-6705054 (טלפון)
04-6730255 (טלפון)
04-6705247 (פקס)
ד"ר חביבאללה חאתם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
נוג'ידאת
בועיינה-נוג'ידאת
04-6730255 (טלפון)
04-6705247 (פקס)
חג'אזי עאדל
קופת חולים מאוחדת
פנימית כללית ומשפחה
בועיינה-נוג'ידאת - בועיינה נוג'ידה04-6705193 04-6705237 (טלפון)
04-6705193 (פקס)
חדאד לילא
קופת חולים מאוחדת
יילוד וגניקולוגיה
בועיינה-נוג'ידאת - בועיינה נוג'ידה04-6705193 (טלפון)
04-6705237 (פקס)
ד"ר חודראוי סמיר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר שאכר מוניר - בועיינה
בועיינה-נוג'ידאת
04-6705391 (טלפון)
052-8722004 (נייד)
ד"ר חודראוי סמיר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר שאכר מוניר - בועיינה
בועיינה-נוג'ידאת
04-6705391 (טלפון)
052-8722004 (טלפון)
ד"ר חורי חאולה
שירותי בריאות כללית
נשים
בועיינה
בועיינה-נוג'ידאת
04-6609500 (טלפון)
04-6730171 (פקס)
ד"ר חורי חאולה
שירותי בריאות כללית
נשים
בועיינה
בועיינה-נוג'ידאת
04-6609500 (טלפון)
04-6730171 (פקס)
ד"ר חמודה ג'האד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר חמודה ג'יהאד - בועיינה
בועיינה-נוג'ידאת
04-6301893 (טלפון)
04-6301892 (פקס)
ד"ר מחאג'נה מוחמד
שירותי בריאות כללית
מחאג'נה מוחמד- בועיינה נוג'ידת
בועיינה-נוג'ידאת
04-9980289 (טלפון)
ד"ר נאבולסי מובארק
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
סניף בועינה נוג'דאת
בועיינה-נוג'ידאת - בועיינה נוג'ידאת
04-6730810 (טלפון)
04-6730810 (פקס)
ד"ר סולימאן כאמל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר כאמל סולימאן - בועיינה
בועיינה-נוג'ידאת
04-6705143 (טלפון)
04-6705143 (פקס)