חיפוש רופאים

 

פרמטרים: באר טוביה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר גרט מיכאל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מרכז בריאות טל
באר טוביה
08-8580370 (טלפון)
08-8581008 (טלפון)
08-8505072 (פקס)
ד"ר לשין מרינה
שירותי בריאות כללית
ילדים, רפואת ילדים בערב
ד"ר לשין מרינה/ד"ר רחמילביץ ניצה - באר טוביה
באר טוביה
08-8580661 (טלפון)
08-8580661 (פקס)
ד"ר לשין מרינה
שירותי בריאות כללית
ילדים
ד"ר לשין מרינה/ד"ר רחמילביץ ניצה - באר טוביה
באר טוביה
08-8580661 (טלפון)
08-8580661 (פקס)
ד"ר רונן צבי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מרכז בריאות טל
באר טוביה
08-8580370 (טלפון)
08-8581008 (טלפון)
08-8505072 (פקס)
ד"ר רונן צבי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מרכז בריאות טל
באר טוביה
08-8580370 (טלפון)
08-8581008 (טלפון)
08-8505072 (פקס)
ד"ר רחמילביץ ניצה
שירותי בריאות כללית
ילדים
ד"ר לשין מרינה/ד"ר רחמילביץ ניצה - באר טוביה
באר טוביה
08-8580661 (טלפון)
08-8580661 (פקס)
ד"ר רחמילביץ ניצה
שירותי בריאות כללית
ילדים
ד"ר לשין מרינה/ד"ר רחמילביץ ניצה - באר טוביה
באר טוביה
08-8580661 (טלפון)
08-8580661 (פקס)