חיפוש רופאים

 

פרמטרים: באקה אל ע'רביה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אבו וסאל בסאם
שירותי בריאות כללית
כירורגיה
מרפאת ילדים ורפואה יועצת - באקה
באקה אל ע'רביה
04-6121600 (טלפון)
04-6252474 (פקס)
ד"ר אבו טועמה נדאא
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר אבו טועמה נדאא - באקה אל ע'רביה
באקה אל ע'רביה - אלרחמה
04-6383064 (טלפון)
054-4409225 (טלפון)
ד"ר אבו טועמה נדאא
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
באקה אל גרביה
באקה אל ע'רביה
04-6190200 (טלפון)
04-6383534 (פקס)
מר אבו מוך ואאל
שירותי בריאות כללית
פסיכולוגיה
ואאל אבו מוך - באקב אל ע'רביה
באקה אל ע'רביה
04-6383850 (טלפון)
054-3056002 (טלפון)
גב' אבו עקל הנא
שירותי בריאות כללית
עבודה סוציאלית ילדים
בריאות הנפש ילדים - באקה אל ע'רביה
באקה אל ע'רביה
04-6121600 (טלפון)
04-6386491 (טלפון)
ד"ר אבו-מוך ג'אודת
שירותי בריאות כללית
ילדים
מרפאת ילדים ורפואה יועצת - באקה
באקה אל ע'רביה
04-6121600 (טלפון)
04-6252474 (פקס)
ד"ר אבו-מוך ג'אודת
שירותי בריאות כללית
ילדים
ד"ר אבו-מוך ג'אודת - באקה אל גרביה
באקה אל ע'רביה
04-6282540 (טלפון)
04-6282540 (פקס)
ד"ר אבו-מוך זכי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
באקה אל גרביה מרכז - רופאים עצמאיים
באקה אל ע'רביה
04-6190200 (טלפון)
04-6383534 (פקס)
ד"ר אבו-מוך זכי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
באקה אל גרביה
באקה אל ע'רביה
04-6190200 (טלפון)
04-6383534 (פקס)
ד"ר אבו-מוך עפיף
שירותי בריאות כללית
ילדים
מרפאת ילדים ורפואה יועצת - באקה
באקה אל ע'רביה
04-6121600 (טלפון)
04-6252474 (פקס)
ד"ר אבו-מוך עפיף
שירותי בריאות כללית
ילדים
ד"ר אבו-מוך עפיף - באקה אל גרביה
באקה אל ע'רביה
04-8666585 (טלפון)
ד"ר אבו-פול מוחמד
שירותי בריאות כללית
טראומטולוגיה
מרפאת ילדים ורפואה יועצת - באקה
באקה אל ע'רביה
04-6121600 (טלפון)
04-6252474 (פקס)
ד"ר אבו-פול מוחמד
שירותי בריאות כללית
אורתופדיה
ד"ר אבו-פול מוחמד/ד"ר דקה אחסאן - באקה אל גרביה
באקה אל ע'רביה
04-6382426 (טלפון)
04-6382426 (פקס)
ד"ר אל נדאף האלה
שירותי בריאות כללית
עיניים
ד"ר אל נאדף האלה - ג'ת
באקה אל ע'רביה
04-6283336 (טלפון)
04-6281834 (פקס)
ד"ר ביאדסה גאלב
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
באקה אל גרביה
באקה אל ע'רביה
04-6190200 (טלפון)
04-6383534 (פקס)