חיפוש רופאים

 

פרמטרים: אפרתה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אודנהיימר דן
מכבי שירותי בריאות
כירורגיה כללית
סניף אפרת המח"ר
אפרתה - שד המלך דוד 39
02-9932140 (טלפון)
073-2132679 (פקס)
1-700-50-53-53 (זימון תורים)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אודנהיימר דן
מכבי שירותי בריאות
כירורגיה כללית
מרכז רפואי אפרת המח"ר
אפרתה - שד המלך דוד 39
02-9932140 (טלפון)
073-2132679 (פקס)
1-700-50-53-53 (זימון תורים)
*3555 (זימון תורים)
אודנהיימר דן
קופת חולים מאוחדת
כירורגיה
בניין מרכז חירו
אפרתה - שד המלך דוד
02-5619888 (טלפון)
02-5619889 (פקס)
אולה דלויה - עיסוי רפואי
קופת חולים מאוחדת
מעסה רפואי
שד' דוד המלך
אפרתה - בנין המח"ר
054-5218519 (טלפון)
אופיר איתי
קופת חולים מאוחדת
עור ומין
בניין מרכז חירו
אפרתה - שד המלך דוד
02-5619888 (טלפון)
02-5619889 (פקס)
ד"ר אופק נעם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אפרת
אפרתה - התאנה 0
02-9937555 (טלפון)
02-9932441 (פקס)
אור ראובן
קופת חולים מאוחדת
המטולוגיה
בניין מרכז חירו
אפרתה - שד המלך דוד
02-9939666 (טלפון)
02-5619889 (פקס)
ד"ר אורבך יוסף
מכבי שירותי בריאות
רפואת ילדים
סניף אפרת המח"ר
אפרתה - שד המלך דוד 39
02-9932140 (טלפון)
073-2132679 (פקס)
1-700-50-53-53 (זימון תורים)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אורבך יוסף
מכבי שירותי בריאות
רפואת ילדים
מרכז רפואי אפרת המח"ר
אפרתה - שד המלך דוד 39
02-9932140 (טלפון)
073-2132679 (פקס)
1-700-50-53-53 (זימון תורים)
*3555 (זימון תורים)
אליה אילה
שירותי בריאות כללית
פיזיותרפיה, פיזיותרפיה ילדים
פיזיותרפיה - אפרת
אפרתה
02-9937555 (טלפון)
02-9932441 (פקס)
ד"ר ארמון יעקב
שירותי בריאות כללית
ילדים
אפרת
אפרתה - התאנה 0
02-9937555 (טלפון)
02-9932441 (פקס)
ד"ר ארמון שונית
מכבי שירותי בריאות
נשים - גינקולוגיה
סניף אפרת המח"ר
אפרתה - שד המלך דוד 39
02-9932140 (טלפון)
073-2132679 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר ארמון שונית
מכבי שירותי בריאות
נשים - גינקולוגיה
מרכז רפואי אפרת המח"ר
אפרתה - שד המלך דוד 39
02-9932140 (טלפון)
073-2132679 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
בלקין יונתן
קופת חולים מאוחדת
קרדיולוגיה
בניין מרכז חירו
אפרתה - שד המלך דוד
02-5619888 (טלפון)
02-5619889 (פקס)
בן דוד דסי
שירותי בריאות כללית
ריפוי בעיסוק
אפרת - מכון ריפוי בעיסוק ילדים
אפרתה - התאנה 0
02-9937555 (טלפון)
02-9932441 (פקס)