חיפוש רופאים

 

פרמטרים: אעצם

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אגבריה ג'מאל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אל אעסם
אעצם
08-9116111 (טלפון)
08-9116110 (פקס)
ד"ר אלהואשלה סלמאן
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אל אעסם
אעצם
08-9116111 (טלפון)
08-9116110 (פקס)
ד"ר אלעואבדה יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אל אעסם
אעצם
08-9116111 (טלפון)
08-9116110 (פקס)
ד"ר אלקרנאוי יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אל אעסם
אעצם
08-9116111 (טלפון)
08-9116110 (פקס)
ד"ר חבקין יוסף
שירותי בריאות כללית
נשים
אל אעסם
אעצם
08-9116111 (טלפון)
08-9116110 (פקס)
ד"ר חבקין יוסף
שירותי בריאות כללית
נשים
אל אעסם
אעצם
08-9116111 (טלפון)
08-9116110 (פקס)