חיפוש רופאים

 

פרמטרים: אלון מורה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר בוגייבסקי ולדיסלב
שירותי בריאות כללית
ילדים
אלון מורה שכם
אלון מורה
02-9973779 (טלפון)
02-9971593 (פקס)
ד"ר גרוזברד רון
שירותי בריאות כללית
נשים
אלון מורה שכם
אלון מורה
02-9973779 (טלפון)
02-9971593 (פקס)
ד"ר נמיר סודי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אלון מורה שכם
אלון מורה
02-9973779 (טלפון)
02-9971593 (פקס)
ד"ר נמיר סודי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אלון מורה שכם
אלון מורה
02-9973779 (טלפון)
02-9971593 (פקס)
ד"ר סולומין אינסה
שירותי בריאות כללית
ילדים
אלון מורה שכם
אלון מורה
02-9973779 (טלפון)
02-9971593 (פקס)
ד"ר פורוטקוב נטליה
שירותי בריאות כללית
נשים
אלון מורה שכם
אלון מורה
02-9973779 (טלפון)
02-9971593 (פקס)