חיפוש רופאים

 

פרמטרים: אחוזת ברק

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
גב' ברשדסקי פאינה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אחוזת ברק
אחוזת ברק
04-6421420 (טלפון)
04-6421421 (פקס)
ד"ר גרינפלד דיאנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אחוזת ברק
אחוזת ברק
04-6421420 (טלפון)
04-6421421 (פקס)
ד"ר גרינפלד דיאנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אחוזת ברק
אחוזת ברק
04-6421420 (טלפון)
04-6421421 (פקס)
ד"ר חיימוביץ ליאור אר
שירותי בריאות כללית
ילדים
אחוזת ברק
אחוזת ברק
04-6421420 (טלפון)
04-6421421 (פקס)
ד"ר קצפ איליה
שירותי בריאות כללית
ילדים
אחוזת ברק
אחוזת ברק
04-6421420 (טלפון)
04-6421421 (פקס)
ד"ר קצפ איליה
שירותי בריאות כללית
ילדים
אחוזת ברק
אחוזת ברק
04-6421420 (טלפון)
04-6421421 (פקס)