מכבי שירותי בריאות

ד"ר (PHD) איוניר יאיר

מומחיות

תחוםמס' תעודהתאריך הנפקה
רפואת עיניים

משוב גולשים אודות ד"ר (PHD) איוניר יאיר

הוספת משוב (+)

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לבעל התפקיד המופיע בעמוד זה.
** הנהלת האתר אינה יכולה לוודא כי זהו אכן שמו של הכותב.