משרד הבריאות

אברהמי סימון

יישוב מגורים:
אור יהודה
מס' רישיון:
17520
תאריך הנפקה:
22/10/1984
סוג רישיון:
קבוע
סטטוס:
בתוקף

מומחיות

תחוםמס' תעודהתאריך הנפקה
מחלות עיניים20-1293906/06/1993

משוב גולשים אודות אברהמי סימון

הוספת משוב (+)

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לבעל התפקיד המופיע בעמוד זה.
** הנהלת האתר אינה יכולה לוודא כי זהו אכן שמו של הכותב.