משרד הבריאות

אברהם אדריאן

יישוב מגורים:
פתח תקווה
מס' רישיון:
17013
תאריך הנפקה:
27/12/1983
סוג רישיון:
קבוע
סטטוס:
בתוקף

מומחיות

תחוםמס' תעודהתאריך הנפקה
יילוד וגינקולוגיה22-1227612/05/1992

משוב גולשים אודות אברהם אדריאן

הוספת משוב (+)

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לבעל התפקיד המופיע בעמוד זה.
** הנהלת האתר אינה יכולה לוודא כי זהו אכן שמו של הכותב.