משרד הבריאות

אבו ג'והר עימאד

יישוב מגורים:
נצרת
מס' רישיון:
87263
תאריך הנפקה:
28/01/2009
סוג רישיון:
קבוע
סטטוס:
בתוקף

משוב גולשים אודות אבו ג'והר עימאד

הוספת משוב (+)

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לבעל התפקיד המופיע בעמוד זה.
** הנהלת האתר אינה יכולה לוודא כי זהו אכן שמו של הכותב.