חיפוש רופאים

 

פרמטרים: גבעת שמואל

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר גרליק דניאלה א
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - גבעת שמואל
גבעת שמואל - דוד בן גוריון 22
03-5325888 (טלפון)
03-7160888 (טלפון)
03-5341027 (פקס)
דולגוב יבגניה
קופת חולים מאוחדת
פנימית כללית ומשפחה
גבעת שמואל - יוני נתניהו 3103-7385501 (טלפון)
03-7385505 (פקס)
ד"ר הדר ערן
שירותי בריאות כללית
נשים
גבעת שמואל
גבעת שמואל - בארי 10
03-7385200 (טלפון)
03-7385201 (פקס)
ד"ר הולצינגר מיכאל
לאומית שירותי בריאות
יילוד וגניקולוגיה
סניף גבעת שמואל
גבעת שמואל - בן גוריון 18
03-5323024 (טלפון)
03-5321102 (פקס)
ד"ר הרמן אדריאן יצחק
שירותי בריאות כללית
עור
גבעת שמואל
גבעת שמואל - בארי 10
03-7385200 (טלפון)
03-7385201 (פקס)
ויטור רבקה
קופת חולים מאוחדת
פסיכותרפיה
גבעת שמואל
גבעת שמואל - יוני נתניהו 31
03-7385501 (טלפון)
03-7385505 (פקס)
ד"ר ורטקין מרינה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גבעת שמואל
גבעת שמואל - בארי 10
03-7385200 (טלפון)
03-7385201 (פקס)
ד"ר ורטקין מרינה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גבעת שמואל
גבעת שמואל - בארי 10
03-7385200 (טלפון)
03-7385201 (פקס)
ד"ר חבה גונן
לאומית שירותי בריאות
כירורגיה אורתופ
סניף גבעת שמואל
גבעת שמואל - בן גוריון 18
03-5323024 (טלפון)
03-5321102 (פקס)
ד"ר יצחק הרמן אדריאן
שירותי בריאות כללית
עור
גבעת שמואל
גבעת שמואל - בארי 10
03-7385200 (טלפון)
03-7385201 (פקס)
כהן ליאור
קופת חולים מאוחדת
ילדים
גבעת שמואל
גבעת שמואל - יוני נתניהו 31
03-7385501 (טלפון)
03-7385505 (פקס)
ד"ר כרמון יובל
מכבי שירותי בריאות
בהפניית רופא מטפל, נוירולוגיה
גבעת שמואל - יוני נתניהו 3103-5327689 (טלפון)
03-5327692 (פקס)
1-700-50-53-53 (זימון תורים)
03-5124045 (זימון תורים)
ד"ר כרמון יובל
שירותי בריאות כללית
נוירולוגיה
ד"ר כרמון יובל - גבעת שמואל
גבעת שמואל - יוני נתניהו 31
03-5114691 (טלפון)
ד"ר לב נתן
שירותי בריאות כללית
ילדים
גבעת שמואל
גבעת שמואל - בארי 10
03-7385200 (טלפון)
03-7385201 (פקס)
ד"ר לב נתן
שירותי בריאות כללית
פסיכיאטריה ילדים ונוער
גבעת שמואל
גבעת שמואל - בארי 10
03-7385200 (טלפון)
03-7385201 (פקס)