משרד הבריאות

זולוטוב-למפרכט שגית

יישוב מגורים:
ראשון לציון
מס' רישיון:
29426
תאריך הנפקה:
18/06/1997
סוג רישיון:
קבוע
סטטוס:
בתוקף

מומחיות

תחוםמס' תעודהתאריך הנפקה
אנדוקרינולוגיה7-2791022/09/2009
רפואה פנימית1-2559401/01/2008

משוב גולשים אודות זולוטוב-למפרכט שגית

הוספת משוב (+)

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לבעל התפקיד המופיע בעמוד זה.
** הנהלת האתר אינה יכולה לוודא כי זהו אכן שמו של הכותב.