משרד הבריאות

בטלר אלכסנדר

יישוב מגורים:
רמת השרון
מס' רישיון:
9140
תאריך הנפקה:
06/03/1972
סוג רישיון:
קבוע
סטטוס:
בתוקף

מומחיות

תחוםמס' תעודהתאריך הנפקה
קרדיולוגיה2-833822/02/1985

משוב גולשים אודות בטלר אלכסנדר

הוספת משוב (+)

* המידע המוצג נאסף אוטומטית מן האינטרנט, ויתכנו בו טעויות מורפולוגיות ו/או אחרות המציגות מסמכים שאינם קשורים לבעל התפקיד המופיע בעמוד זה.
** הנהלת האתר אינה יכולה לוודא כי זהו אכן שמו של הכותב.